> Çertifikatat > Certifikata UNI EN ISO 9001

CERTIFIKATA UNI EN ISO 9001:2008

Organizata e Bitfox srl është e certifikuar sipas standardeve ndërkombëtare UNI EN ISO 9001:2008 edhe për aktivitete të cilat janë të lidhura me projektimin.

Në veçanti sistemi është i shtrire ne sektorin EA 28 (firma ndërtuese, instalime të sistemeve, shërbime) dhe EA 35 (shërbime profesionale të ndërmarrjeve).

 

Shkarko dokumente (dokumentet origjinale janë në gjuhë Italiane) 

Certificato UNI EN ISO 9001:2008 n° 12225 del 27.03.2012

Certificato ISO 9001:2008 n° IT-48629 del 27.03.2012

Last modified 09/10/2012 11:06:41 / Visited 1609 Times