> Çertifikatat > Çertifikata LIS-005

Çertifikata për Hekurudha LIS-005

 

Kualifikimi LIS-005 i lëshuar nga rrjeti i hekurudhave Italiane sa i përket ndërhyrjeve të kufizuara në modifikimin dhe ndërtimin e sinjalizimeve hekurudhore. Më konkretisht, punët i referohen aktiviteteve të zbatimit të projekteve, modifikimit realizimit dhe vendosjes ne shërbim të kabineteve të kontrollit dhe pajisjeve hekurudhore.

Ky kualifikim dëshmon posedimin e Bitfox srl të kapacitetit teknik / prodhues dhe organizimin cilësisë se ndërmarrjes siç kërkohet nga "Normativa e Sistemit të Kualifikimit të kompanive për realizimin e sistemeve te sinjalizimeve hekurudhore" e rrjetit hekurudhor te Rrjetit Hekurudhor italian.

Ky certifikim tregon se Bitfox srl është në gjendje të:

Të projejtojn ndërhyrjet që do të kryhen në pajisjet hekurudhore, në kabina dhe punime te vogla të tilla si zdrukthëtari, punët civile, ndriçime, telefoni, hidraulik, mbikëqyrjen, koordinimin dhe verifikimin e furnizimit me materiale, llogaritjen e punimeve monitorimin e punimeve te ndërtimtarisë, instalimin elektrik, ndërtimin, lidhjet, kalibrimin, rregullimin dhe verifikimin për realizimin e ndërhyrjeve, instalimin e pajisjeve neper stacione dhe disa punë ndihmese .

Për ekzekutimin e këtyre punëve Bitfox srl është e pajisur me:

  • Një strukturë të përshtatshme për udhëheqjen dhe menaxhimin e punëve ndërtimore
  • Një zyre teknike me përgjegjës qe kane eksperience më shume se 5 vjet në projektimin e sinjalizimit të hekurudhave,
  • Një strukture për kryerjen e punëve dhe instalimeve të  kabinave dhe stacioneve më teknik që kanë eksperiencë në kalibrim dhe verifikim më shume se 5 vjet,
  • Parking te pajisur me mjete për punime rrugore, hekurudhore dhe pune tjera.

Bitfox srl ka një përvojë relevante në realizimin, përmirësimin dhe mirëmbajtjen e sistemeve hekurudhore te llojit ACEI, ACC, ACS dhe te sistemit SCMT, RTB, MTR.

 

Shkarko dokumente(dokumentet origjinale janë në gjuhë Italiane)

Attestazione LIS-005 e LIS-006 del 19.06.2012

Last modified 09/10/2012 12:20:40 / Visited 1747 Times