> Shėrbimet dhe produktet > Qėndra pėr trajnime

Qëndra për trajnime

Qëndra për trajnim e Bitfox-it ka klasa të pajisura ku i zhvillojnë kurset e trajnimit të nivelit teknik apo të nivelit të  brendshme të sigurisë dhe shëndetit te punëtorëve.

Përpos trajnimit të personelit të vetë, qendra e trajnimit organizon kurse për ndërmarrje të jashtme duke u bazuar ne kërkesat e tyre.

Stafi akademik i brendshëm dhe i jashtëm është i përzgjedhur në mënyre profesionale që të ofroj një kurse të nivelit të larte akademik.

Shumë kurse teknike mbulojnë të gjitha fushat e aktiviteteve të zhvilluara nga Bitfox p.sh. siç janë sinjalizimi hekurudhor i nivelit te ulet, të mesme dhe të avancuara, instalimi dhe kalibrimi i pajisjeve, instalimin dhe vënien në punë e kabinave të kontrollit , gjetjen dhe eleminimin e prishjeve të kabllove, konektimin ose lidhjen e kabllove të bakrit dhe fibrave optik, themelet e ndërtesave, etj.

Qëndra gjithashtu organizon kurse trajnimi kualifikues në lidhje me rrjetin e hekurudhave Italine qe janë, ngasja e mjeteve punuese qarkulluese mbi binarë, mbrojtja e stacioneve hekurudhore si dhe të gjitha kurset për sigurinë dhe shëndetin e punëtorëve të tilla si ndihma e parë, reagimi kundër zjarrit, ngasja e kamionëve qe ngrisin pesha, përdorimi i vinçave dhe për punët e ndryshme në lartësi, etj.

Last modified 10/10/2012 12:52:14 / Visited 2044 Times