> Çertifikatat

Çertifikatat dhe kualifikimet

Bitfox srl  është e pajisur me një strukture te gatshme qe ti përgjigjet ne mënyre te shpejte kërkesave te ndryshme te klientëve.

Kjo strukturë është subjekt i shqyrtimit të vazhdueshëm nga organet e çertifikimit te cilësisë ose nga vetë klientët të cilët si rezultat i kontrolleve dhe takimeve në selinë e Bitfox srl dhe në vendet e punës, dëshmojnë për profesionalizmin dhe përputhshmërinë e standardeve tekniko-ekonomike.

Last modified 09/10/2012 12:17:47 / Visited 4533 Times